PASSIVE PROGRAM > 3E VERTROUWEN DOOR GARANTIE >

3E Vertrouwen door garantie | Uw voordelen |3E VERTROUWEN DOOR GARANTIE

 

Wat verlangt het energiebesparingsbesluit (EnEV) voor ramen ?

Gebouwen moeten, overeenkomstig 'de stand van de techniek', duurzaam luchtdicht zijn. Hiervoor wordt verwezen naar DIN 4108-7, waarin aanbevelingen voor ontwerp en uitvoering, evenals voorbeelden voorkomen. De luchtdichtheid wordt aangetoond via een pressurisatietest (Blower Door), bij resp. 50 Pa over- en onderdruk.

 

Waarom is dit zo ?

In de leef- en werkruimten ontstaat vocht dat ernaar streeft in de buitenlucht te geraken. Dit proces mag niet verlopen langs de aansluitvoegen van de ramen, maar wel via een gecontroleerd luchtverversingssysteem. Als de met vocht beladen lucht in de voegen dringt, kan ze afkoelen en als condenswater de aansluitzone beschadigen of de warmte-isolatie verminderen. Daarom moeten aansluitvoegen voldoende, m.a.w. volgens de stand van de techniek, doelmatig en vakkundig afgedicht worden.

 

Wat betekent 'volgens de stand van de techniek' ?

Door wetenschap en praktijk worden technisch haalbare regels geformuleerd. In Duitsland heeft de wetgever door de invoering van het energiebesparingsbesluit (EnEV, Energie Einsparungsverordnung) de bestaande actuele regels omgezet in een wet. Ook voor België kan hier erg nuttige informatie uitgehaald worden om duurzaam en zeker te bouwen. Bij het ontwerp van de aansluitvoegen van de ramen wordt nu bijzonder aandacht besteed aan het vermijden van koudebruggen. Hiervoor wordt het principe 'binnen dichter dan buiten' al jaren erkend. Hierbij gaat het niet om een alleenstaand afdichtproduct of een enkel afdichtniveau, maar om een afdichting in meerdere stappen, waarmee reeds in de ontwerpfase rekening moet worden gehouden, zodat er een dampdrukverval van binnen naar buiten ontstaat.

 

Werking

Door het samenspel tussen de verschillende afdichtingsniveaus kan vocht, dat langs foutieve plekken in de voeg is gedrongen, naar buiten diffunderen. Door naleving van dit principe voorkomt u dure saneringswerkzaamheden wegens vochtschade in de aansluitvoegen rondom de ramen.

 

Met het Hanno® voegdichtingssysteem voldoet u aan de eisen voor de 3 afdichtingsniveaus en dus ook aan de 'stand van de techniek'.